مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه یاسین بروجرد / معدل 16.48
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی اهواز / معدل 13.75
 • 1387 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای دزفول / معدل 15.03
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای دزفول / معدل 15.03

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com