مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  گرایش کسب و کار /دانشگاه خوارزمی / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Social Media Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژی محتوا (Content Strategy)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Social Media Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com