مختصری از من

محمد صالح هجینی نژاد
کارشناسی مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی هوافضا
  گرایش هوافضا /دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دفتر تجاری سازی ایده ها
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ عضو واحد نوآوری
 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  سازمان دارایی
  مالی و حسابداری/ مسئول مالیات ملک و خودرو

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  عضو شورای کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف و دبیر واحد پژوهش

پروژه ها

 • 1395
  جشنواره غذا و صنایع وابسته
  مدیر ارشد
 • 1395
  فرا ایده آب wetskills
  مسئول اجرایی و مسئول بخش اسپانسرینگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت تعارض

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com