مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1385
    فوق دیپلم صنایع شیمیایی
    /دانشگاه آزاد اسلامی تبریز / معدل 12.48
https://.com