مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم تعمیر و نگهداری هواپیما
  /دانشگاه سفائن فر / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت تجهیز انرژی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین برق
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت فراگامان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین برق و مکانیک
 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت هواپیمایی آسمان
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ تکنسین مکانیک هواپیما
 • آذر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت آلوپد
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین مکانیک و برق
 • فروردین ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۸
  شرکت پخش فردوس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین مکانیک. , برق , تاسیسات
https://.com