مختصری از من

پروژه ها

 • 1389
  مسئول و مدير برند
  مسئول

  توضیحات: توليد در چين واردات وپخش

افتخارات

 • 1395
  هشت سال مدير و صاحب امتياز برند پوشاك
  توليد و پخش و واردات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com