مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه گیلان / معدل 14.36

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مومنی بشیوسقه, احسان؛ طاهره علیزاده؛ محمدرضا عابدی محزون و حمیدرضا احمدی فر، ۱۳۹۳، بررسی امنیت در رایانش ابری، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین علی زاده, طاهره؛ احسان مومنی بشیوسقه و اعظم السادات نوربخش، ۱۳۹۳، بررسی امنیت در استاندارد IEEE 802.16e، همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching 200-120
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route 300-101

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching 200-120
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route 300-101
https://.com