مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.1
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه کاشان / معدل 15.67

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  شرکت در هشتمین کنفرانس ملی CFD در صنایع شیمیایی و نفت . دانشگاه تربیت مدرس و ارایه مقاله با عنوان CFD modeling of hexane waste gas biotreatment in a bioreactor inoculated with fungi
 • 1396
  در حال نگارش مقاله با عنوان Recovery of Indium from mobile phone touch screen using adapted Acidithiobacillus ferrooxidans

پروژه ها

 • 1395
  بازیابی بیولوژیک فلزات ارزشمند و سنگین از زباله های الکترونیکی بوسیله باکتری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت باکتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوراکتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • طراحی آزمایش (design-expert(
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامسول
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت باکتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوراکتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com