مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد-تهران شمال / معدل 18.69
 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه بین الملی امام خمینی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
  / نماینده
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۲
  کارگزاری رسمی بیمه
  / کارشناس بیمه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Android
  40% Complete
  عنوان مدرک: Android Pack - مجتمع فنی تهران
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com