مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری - معماری /دانشگاه ایلام / معدل 18.19

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  محکم ابنیه جندق
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر

  توضیحات: افتخار خاصی نداشتم

دانش تخصصی

 • معماری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • معماری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com