مختصری از من

شخصیتی عاضق طبیعت گردی و مناظر طبیعی به همراه جمع دوستانه

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور شاهین شهر
 • 1388 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1383 تا 1387
  دیپلم ریاضی فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ماهنامه صبح میمه
  هنر/طراحی/ عکاس

  توضیحات: همکاری با ماهنامه استانی صبح میمه به عنوان عکاس و خبرنگار

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  صدا و سیما
  خبرنگار

  توضیحات: همکاری با سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به عنوان واحد خبری بخش میمه

 • آذر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  مجتمع طلای موته
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT
 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت داده گستر جم
  سخت افزار و شبکه/ شبکه

پروژه ها

 • 1395
  پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  عضو اصلی کمیته اجرایی
 • 1394
  طراحی و راه اندازی سایت مجتمع طلای موته
  طراحی سایت

  توضیحات: طراحی و راه اندازی سایت مجتمع طلای موته در سال 1394

 • 1393
  طراحی و راه اندازی سایت دهیاری موته
  طراحی سایت

  توضیحات: طراحی و راه اندازی سایت مجتمع طلای موته در سال 1393

 • 1393
  طراحی و راه اندازی سایت شرکت آیریک
  طراحی سایت

  توضیحات: طراحی و راه اندازی سایت شرکت افراز سازه گستر آیریک سال 1393

 • 1391
  راه اندازی سایت شهرداری میمه
  طراحی سایت

  توضیحات: طراحی و راه اندازی سایت شهرداری میمه در سال 1391

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی ، فیلمبرداری ، تدوین فیلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک: MTCWE
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک: MTCWRE
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Cisco Packet Tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک: CVOIP
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICM
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL SERVER
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  60% Complete
  عنوان مدرک: 5S
 • امداد و نجات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تغذیه سالم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت شغلی و محیط کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی و بیماری های شغلی همراه با تغذیه سالم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی در صنعت و معدن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • باز آموزی آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فوریت های پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهویه صنعتی و کنترل صدا و ارتعاش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و نجات و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حفاظت فیزیکی و اسناد و مدارک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک: MTCWE
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک: MTCWRE
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Cisco Packet Tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک: CVOIP
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICM
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: SQL SERVER
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  60% Complete
  عنوان مدرک: 5S
 • امداد و نجات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تغذیه سالم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت شغلی و محیط کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارگونومی و بیماری های شغلی همراه با تغذیه سالم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی عمومی در صنعت و معدن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • باز آموزی آتش نشانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فوریت های پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهویه صنعتی و کنترل صدا و ارتعاش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و نجات و کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حفاظت فیزیکی و اسناد و مدارک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com