مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  فوق دیپلم منابع طبیعی
  گرایش شیلات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آبادان / معدل 12.87

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت
  مهندسی برق/ سوپروایزر برق
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت پیمانکاری عمومی ایران
  مهندسی برق/ مسئول دفتر فنی برق وابزاردقیق
 • شهریور ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت پیمانکاری عمومی ایران
  مهندسی برق/ کنترل کیفیت برق وابزاردقیق
 • مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس
  مهندسی برق/ تکنسین اجرایی برق
 • خرداد ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت پارس حساس
  مهندسی برق/ برقکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Office ,Outocad,Navis,ICAPS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com