مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی دبیری علوم تجربی
  گرایش زیست شناسی /دانشگاه ازاد کرج

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  مدرسه شهید کسنویه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دبیری کامپیوتر

  توضیحات: تدریس کتاب کودکان الکترونیک گاج، تدریس ICDL

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تدریس کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL, رایانه کار درجه ۲، فوتوشاپ

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فتوشاپ

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL, رایانه کار درجه ۲، فوتوشاپ
https://.com