مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • 1377 تا 1379
  فوق دیپلم کامپیوتر
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دروس مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های کامپیوتر و برق
 • 1394
  تدریس دروس مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های کامپیوتر و برق

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ccna
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: mtcna
 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک: asp.net
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ccna
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: mtcna
 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک: asp.net
https://.com