مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد زاهدان / معدل 13

دانش تخصصی

 • فنی و حرفه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایان کار 1 و 2 -اتوکد - IDSL 1 , 2 -
دانش تخصصی
 • فنی و حرفه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایان کار 1 و 2 -اتوکد - IDSL 1 , 2 -
https://.com