مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری
  مامور آماری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com