مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش مهندسی و مدیریت ساخت /دانشگاه امیر کبیر
https://.com