مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  موسسه علوم و فنون کیش
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگلیسی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۱
  مجله و وبسایت بازی نما
  هیأت تحریریه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نوازندگی گیتار، نویسندگی، عکاسی، نقد و بررسی فیلم و بازی های رایانه ای

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ترجمه به خصوص در زمینه علوم پزشکی و رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word and Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ترجمه به خصوص در زمینه علوم پزشکی و رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com