مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش ادبیات / معدل 12

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت مهرنام توسعه بخش فرودگاهی
  مالی و حسابداری/ سرپرست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربی ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی
دانش تخصصی
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی
https://.com