مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم و برنامه ریزی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت آسان موتور
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ معاونت تامین و بازرگانی قطعات

  توضیحات: مدیریت کسب و کار شامل کلیه امور برنامه ریزی، بازرگانی خارجی، لجستیک، انبارش، بازاریابی و فروش
  شامل مدیریت واحدهای بازراگانی خارجی، انبار، برنامه ریزی و فروش و بازاریابی مشتمل بر 50 نفر پرسنل
  گردش سالیانه حداقل 180 کانتینر قطعات یدکی

 • مهر ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت ایران پودر
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مسئول برنامه ریزی و بودجه بندی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Executive
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Executive
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com