مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس / معدل 14.04

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
  مجتمع تجاری "تفریحی و پارکینگ نگین فارس
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرا

پروژه ها

 • 1391
  مجتمع تجاری و تفریحی نگین فارس
  مهندس اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com