مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1394
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش IT / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com