مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی روتنشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه دماوند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت مبین نت
  کارشنا
 • تیر ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶
  باغ پرندگان
  / عکاس
 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶
  shatel
  مدیریت کیفیت
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  آژانس هواپیمایی
  کانتر داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com