مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی ارشد تکنولوژی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 18.63

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت به عنوان سخنران در کنفرانس با عنوان: "تجارت الکترونیک"
 • 1395
  مدرس دوره های برنامه نویسی، تحت پلتفرم های ویندوز (Java & C Sharp)، وب (Asp.Net MVC) و موبایل (Android) در آموزشگاه فراسیستم

پروژه ها

 • 1395
  سیستم مدیریت مشتریان (CRM)
  برنامه نویس
 • 1395
  مدیریت مدرسه و آموزشگاه عِضم
  مدیر پروژه، برنامه نویس، طراح پایگاه داده
 • 1395
  طراحی و برنامه نویسی تعدادی وب سایت با Asp.Net MVC
  طراح و برنامه نویس
 • 1394
  سیستم انبار و فروش
  برنامه نویس، طراح پایگاه داده
 • 1394
  دفتر فرهنگ دانشگاه
  مدیر پروژه، برنامه نویس، طراح پایگاه داده
 • 1393
  نرم افزار حسابداری تهلیلگر
  برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • C Sharp Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft .NET Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C & C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sooket Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Pattern
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC Core
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle DB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crystal Reports
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • StimulSoft Report
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Game Maker
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flash Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Meterial Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Metro UI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kendo UI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Jira
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Stash
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mindmap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cubase
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FL Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی آیلتس IELTS
دانش تخصصی
 • C Sharp Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft .NET Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C & C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sooket Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Pattern
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC Core
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle DB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADO.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crystal Reports
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • StimulSoft Report
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Game Maker
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flash Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Meterial Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Metro UI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kendo UI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Jira
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Stash
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mindmap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cubase
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FL Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com