مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1383
  فوق دیپلم علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد ابهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بازار بزرگ فرش اریانا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و بازرگانی گروه سبلان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت اسکلت و سازه فلزی عمران سوله
  مسئول دفتر/ مسیول تهیه و کنترل مدارک فنی واحد کنترل کیفیت
 • خرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت سازه فلزی آستو
  مهندسی صنایع/ اپراتور کنترل پروژه
 • بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  مجمع امور صنفی
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه کارت برش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسیsql server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه تردد (ورود و خروج پرسنل)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تحلیل گر سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com