مختصری از من

حدودا 10 سال در یک شرکت های معتبر مهندسی به عنوان مدیر اداری ، مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی مشغول بکار بوده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه غیر انتفاعی مطهری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه بین المللی آتی
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر راوابط عمومی
 • خرداد ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۵
  عرش بنیان توس
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره اوپراتوری و ICDL از فنی حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره اوپراتوری و ICDL از فنی حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com