مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه / معدل 14.47

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com