مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش صنایع شیمیایی معدنی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس / معدل 16.75
https://.com