مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فیزیگ
  گرایش فیزیگ /دانشگاه صنعتی اصفهان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ارایه گنفرانس با موضوعات خاص و درگیر گردن اگثریت افراد حاضر - بررسی تیپ شخصیتی افراد بر اساس رفتار اآنان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com