مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه گسترش انفورماتیک / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردش کاسپین وابسته به بانک پارسیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس، معمار، مدیر پروژه، سوپروایزر رابط کاربری نرم افزار بانک

  توضیحات: عضو تیم معمارش و زیرساخت تیم برنامه نویسی نرم افزار  اصلی بانک (لوتوس) WPF مسئول و طراح رابط کاربرش بر اساس تکنولوژی  Gateway Operation مدیر پروژه و برنامه نویس نرم افزار  Manager

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت کوروش رایانه پیشرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامهنویس، طراح، مدیر سیستمها

  توضیحات:  Designing using SharePoint and MS-Project  Network Administrator Windows Based using WMI and ADSI  Portal of Financial Web and Windows Applications using .NET 3.5 & LINQ

 • بهمن ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت پویا پردازش پاسارگاد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر تیم برنامهنویسی، مدیر پروژه، طراح، برنامهنویس اصلی

  توضیحات: Designing using SharePoint and MS-Project  Network Administrator Windows Based using WMI and ADSI  Portal of Financial Web and Windows Applications using .NET 3.5 & LINQ

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت نوآوران موج/دانا (وابسته به بنیاد تعاون بسیج)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح، برنامه نویس ارشد

  توضیحات: Online Chat, Helpdesk under Web Application Programming under RUP methods using ASP.NET School Automation under Win Application using .NET 3.5 & LINQ

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت آتی نگر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح، برنامه نویس ارشد

  توضیحات: TAPI, Network, Active Directory, SMS-Gateway, Web Service and Win Service Programming using C# 1.0, C# 2.0, C# 3.0

 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت طراح سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامهنویس و مدرس

  توضیحات: ، تدریسC++ Builder برنامهنویسی نرمافزار مالی با

 • فروردین ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۰
  HYUNDAI Co. شرکت کره ای
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ اپراتور کامپیوتر، منشی مدیر عامل

  توضیحات: مکاتبات بین ایران و کشورهای دیگر، ..

 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹
  شرکت سیراف کامپیوتر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامهنویس و مدرس لوم کامپیوتر

  توضیحات: برنامه نویسی پروژآاش با  و تدریس Pascal, Delphi

پروژه ها

 • 1395
  Gateway Operation Management
  طراح، مدیر پروژه، برنامه‏نویس، پشتیبان،...

  توضیحات: بروزرسانی تمام شعب بانک پارسیان در سراسر ایران و کشورهای دیگر

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 3.0 (LINQ, Extension Methods, Anonymous Types, Lambda Expressions, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 4.0 (Dynamic, Entity Framework, Default Parameter, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 5.0 (async, Caller Info, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 6.0 (Expression Bodied Functions and Properties, Auto-Property Initializers,…)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • N-Tier Programming, Spiral Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Programming (OOP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Win Application (.NET 2.0 & 3.5 & 4.0, 4.5)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Communication Foundation (WCF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET & AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Win-Service
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web-Service
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multitasking and Asynchronous Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ, Entity Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Using Windows API on Managed Code (P/Invoke)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TAPI Managed Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Reflection, Remoting, XML, Security
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WPF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WCF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Resharper
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 3.0 (LINQ, Extension Methods, Anonymous Types, Lambda Expressions, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 4.0 (Dynamic, Entity Framework, Default Parameter, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 5.0 (async, Caller Info, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C# 6.0 (Expression Bodied Functions and Properties, Auto-Property Initializers,…)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • N-Tier Programming, Spiral Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Programming (OOP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Win Application (.NET 2.0 & 3.5 & 4.0, 4.5)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Communication Foundation (WCF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET & AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Win-Service
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web-Service
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multitasking and Asynchronous Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ, Entity Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Using Windows API on Managed Code (P/Invoke)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TAPI Managed Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Reflection, Remoting, XML, Security
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OOP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WPF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WCF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Patterns
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com