مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه دانشگاه علوم اقتصاد تهران / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  راداموز سامانه
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس پروژه
 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  شاتل
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۵
  انتشارات تخته سیاه
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر داخلی و فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • با توجه به توانایی ها تجارب به دست امده در طول دوره ای فعالیت اقتصادی علاقه خود را در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی یافته ام و همواره در این امور فعالیت داشته و تلاش به یادگیری و اارتقا در سطوح مختلف مدیریتی را جزو برنامه های مهم کاری خود قرار داده ام به تحصیلات اکادمیک اعتقادی ندارم و تلاش دارم در زمینه های مهم فعالیتی خود مطالعات تخصصی داشته و خارج از محیط اکادمیک دانشگاهی کسب دانش و تجربه داشته باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com