مختصری از من

با صلوات بر محمد وآل محمد
میشود گفت ار سنین کودکی در محیط کاری و پیمانکاری شکل گرفتم و در ارتباط با سمت های مختلف ار کارگر تا مدیر عامل در حد خود آشنایی دارم و نظم و مقررات مهم کاری را بشدت مقدس میدانم و اخلاق مردمی ولی هوشمندانه را سرلوحه خود قرار داده ام و در حال حاضر در دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول به تحصیل در رشته مهندسی عمران امور پیمانها میباشم.

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت های خصوصی زیر مجموعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه و مسئول اجرایی و پشتیبانی

پروژه ها

 • 1395
  کارگاه MDF مدکس دکور
  سرپرست - پشتیبانی - مدیر
 • 1394
  پروژه های شرکت های هیوا سازه ونداد و پهنه گستران کومه
  مسئول اجرا و پشتیبانی و سرپرست کارگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در حد معمول به کلیه ی موارد مفید در اجتماع علاقه دارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تسلط کامل به مبانی عمومی کامپیوتر - کسب تجربه در زمینه عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فعایت در زمینه دکوراسیون داخلی ساختمان و نظارت بر اجرای دقیق و کامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط کامل به مبانی عمومی کامپیوتر - کسب تجربه در زمینه عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فعایت در زمینه دکوراسیون داخلی ساختمان و نظارت بر اجرای دقیق و کامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com