مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری حقوق
  /دانشگاه پاریس
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصی /دانشگاه تهران / معدل 16.9
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۳
  موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
  حقوق/ پزوهشکر پسا دکتری

  توضیحات: تحقیق بر روی حوزه فضیلت و نقش آن در حقوق

 • تیر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت طرح و اجرای کاسون
  حقوق/ مشاور حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس: دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دکتری حقوق عمومی
 • 1395
  مقالات نقدی بر تحلیل اقتصادی تقصیر و مسوولیت محض، مجله ی حقوق خصوصی دانشگاه تهران مسوولیت مدنی ناشی از دخالت در روابط قراردادی، مجله ی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران نقدی بر جایگاه مسوولیت مدنی در تحلیل اقتصادی، مجله ی حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1394
  مقالات: نقدی بر تحلیل اقتصادی قاعده تقصیر و مسوولیت محض، مجله ی حقوق خصوصی دانشگاه تهران مسوولیت مدنی ناشی از دخالت در روابط اقتصادی، مجله حقوق تطبیفی دانشگاه تهران نقدی بر جایگاه مسوولیت مدنی در تحلیل اقتصادی، مجله ی حقوق اقتصادی

افتخارات

 • 1388
  رتبه 118 کنکور سراسری
 • 1388
  رتبه ی 5 کارشناسی ارشد حقوق

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com