مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسي شيمي
  /دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضويت در شوراي مركزي گروه كوهنوردي دانشگاه تهران به مدت ٢ سال
 • دبير گروه كوهنوردي دانشكده فني دانشگاه تهران به مدت ٦ ماه

ابزار و نرم افزار

 • تسلط به نرم افزار matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل به شبیه سازی فرایندها توسط نرم افزار aspen hysys
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com