مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظارا تش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد ، این موضوع محرکی جدی در در مسیر رشد فردیم محسوب می شود و همچنین علاقمنند به کار تیمی
می باشم و نیز مشتاق همکاری با افراد باهوش تر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش دولتی (MIS) /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس غروش
 • اسفند ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۴
  پیام آوران
  مدیر نظارت و پشتیبانی
 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۱
  مرکز تصویربرداری رادیولوژی
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

پروژه ها

 • 1393
  مدیریت سیستم کیفیت
  کارشناس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه کتاب
 • موسیقی
 • شنا و پیاده روی
 • ....
 • علاقمنذ به فعالیتهای تیمی و آموزش می باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com