مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد ژنتیک
  گرایش ژنتیک /دانشگاه زنجان / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی لیسانس میکروبیولوژی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه اراک / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشگاه رازی
  پزشکی درمانی/پرستاری// محقق
 • خرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  بیمارستان ولیعصر
  پزشکی درمانی/پرستاری// آزمایشگاه میکروب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  به اتمام رساندن مقاله در زمینه بررسی پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 8 که در مرحله تایید نهایی برای چاپ در نشریه ی بین المللی می باشد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آزمایشگاه میکروب،پاتوبیولوژی و ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمایشگاه میکروب،پاتوبیولوژی و ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com