مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم دبیرستان: ریاضی فیزیک دانشگاه : حقوق ثبت
https://.com