مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    فوق دیپلم معماری
    گرایش نقشه کشی /دانشگاه آزاد واحد شهر قدس / معدل 18

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    خشت اول بنیان پایدار
    مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار
https://.com