مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی سجاد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  وب اطلس پویا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بیشتر از 50 ساعت تئریس خصوصی و انجام بیشتر از 25 پروژه افلاین و 2 پروژه آنلاین

پروژه ها

 • 1395
  وب سایت پاژفیلم نگار شرق
  برنامه نویس

  توضیحات: http:www.pazhfilm.com

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویس وب
  80% Complete
  عنوان مدرک: our cert engelestan
https://.com