مختصری از من

بنده ورودی سال 91-90 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز بیجار بوده و با معدل 15.14 موفق به اخذ مدرک در نیم سال اول 94-93 بوده و خدمت سربازی خود را نیز بلافاصله پس از فارغ التحصیلی انجام و در اوایل تابستان 95 به پایان رسانده و همچین در زمینه کامپیوتر و نرم افزار حسابداری فعالیت داشته و موفق به اخذ مدرک در آن زمینه شده ام.

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور کردستان مرکز بیجار / معدل 15.14

ابزار و نرم افزار

  • آشنایی با مهارت هفت گانه ACDL و آشنایی با نرم افزار حسابداری سپیدار
    80% Complete
    عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت هفتگانه کامپیوتر از سازمان فنی حرفه ای و گواهی آشنایی با نرم افزار سپیدار
https://.com