مختصری از من

دارای روحیه کار تیمی و انگیزه کاری بالا

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم و بهره وری /دانشگاه واحد قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اشنایی با پیاده سازی استاندارد ایزو تی اس در شرکت مدرن
 • یک سال سابقه فروش خودرو ، اطلاعات و سابقه در زمینه مکانیک خودرو ، دارای روحیه چالشی و کار تیمی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت پروژه دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: پردیس دانگاه تهران
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت پروژه دانشگاه تهران
https://.com