مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت اسپادانا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموز

  توضیحات: کاربانرم افزار-تهیه لیست مصالح پروژه ساختمانی

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره کارورعمومی رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk Revit Architecture-Auto cad-photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره کارورعمومی رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
https://.com