مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه مازندران / معدل 15.74

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت Bajak
  کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مطالعات QSAR
 • 1392
  پزوهش ANN(شبکه عصبی مصنوعی) پژوهش SVM

پروژه ها

 • 1395
  مطالعات داکینگ
 • 1392
  مدلسازی QSARفاکتور ظرفیت برخی ترکیبات آلی بر روی فاز ساکن تثبیت شده بر سطح نانو ذرات طلا
  سرپرست تحقیق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به تحقیق،کارگروهی،ورزش و زبان انگلیسی
 • کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تصفیه آب
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره 3 ماهه در دانشگاه مازندران
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایپینگ از مجتمع فنی تهران
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی کامل با انواع متریالهای موجود در صنعت نفت و گاز
 • آشنایی با شبکه و سخت افزار و توانایی رفع ایرادات سخت افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statgraphics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hyperchem
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodock
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Molegro
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Chemdraw
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PyRx
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistica
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gossian
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ligplot
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Codesa
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dragon
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه UV
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه Atomic absorption
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با دستگاههای HPLCو GC
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Junior Certificate از موسسه زبان شکوه
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تصفیه آب
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره 3 ماهه در دانشگاه مازندران
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایپینگ از مجتمع فنی تهران
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی کامل با انواع متریالهای موجود در صنعت نفت و گاز
 • آشنایی با شبکه و سخت افزار و توانایی رفع ایرادات سخت افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com