مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
  /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی خبرنگاری
  گرایش سیاسی - اقتصادی /دانشگاه علمی - کاربردی . دانشکده خبر تهران / معدل 18.82
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم خبرنگاری
  /دانشگاه علمی - کاربردی . دانشکده خبر تهران / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی
  سردبیر
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  بنیاد رسانه ای بیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سردبیر و دبیر سیاست گذاری فضای مجازی
 • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲
  روزنامه عربی و بین المللی الوفاق
  سردبیر
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  مرکز مطالعات رسانه های جهان اسلام- اسلامیک مدیا
  سردبیر
 • بهمن ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۰
  روزنامه سیاست روز
  خبرنگار - مترجم
 • مرداد ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۷
  خبرگزاری تقریب
  خبرنگار - مترجم

  توضیحات: دبیری سرویس فرهنگی خبرگزاری تقریب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ویژه روزنامه نگاران وخبرنگاران رسانه های مختلف کشور عراق در تهران به میزبانی دانشکده رسانه فارس - به زبان عربی
 • 1395
  مدرس دومین دوره آموزش روزنامه نگاری ویژه روزنامه نگاران وخبرنگاران رسانه های مختلف کشور عراق در تهران به میزبانی دانشکده رسانه فارس - به زبان عربی
 • 1394
  مدرس دوره آموزش روزنامه نگاری ویژه کارکنان معاونت مجازی بنیاد رسانه ای بیان

افتخارات

 • 1395
  دانش آموخته رتبه اول کارشناسی خبرنگاری سیاسی اقتصادی از دانشکده خبر تهران
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه 1 قبولی در آزمون ورودی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم و اصول سایبر ژورنالیسم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلمسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • الهیات و معارف اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی گرافیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی پوستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلم برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم و اصول سایبر ژورنالیسم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ارتباطات اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلمسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • الهیات و معارف اسلامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی گرافیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی پوستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلم برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com