مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی فیلمسازی
  گرایش هنر /دانشگاه علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop &edius
  60% Complete
  عنوان مدرک: هنرستان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره دیده در اموزشگاه سفیر
https://.com