مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 15
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش نقشه کشی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ارسام صنعت سپهر سپاهان
  هنر/طراحی/ طراحی و نقشه کشی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت کاردان صنعت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر طراحی

  توضیحات: به روز رسانی وسایل حرکت درمانی پارکها
  همکاری مستقیم با شهداری اصفهان

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت مبنا صنعت پاسارگاد
  هنر/طراحی/ طراح و نقشه کش

  توضیحات: طراحی و مهندسی معکوس اسلب سنگ

دانش تخصصی

 • تدریس نرم افزارهای مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس دروس نقشه کشی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس نرم افزارهای مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس دروس نقشه کشی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com