مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندس فناوری اطلاعات (IT)
  گرایش کلیه گراش های IT /دانشگاه صنعتی فولاد

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پایگاه سنجش نوآموزان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دستیار منشی پایگاه
 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت نیرو افزای اسپادان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کار آموز

پروژه ها

 • 1394
  پروژه ها پیاده سازی حفاظت از شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنولوژی Firewall
 • 1393
  طراحی و تولید نرم افزار مدیریت کتابخانه
  مدیریت تیم پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار با کامپیوتر و فراگیری آموزش های مرتبط
 • ساخت انیمیشن، متحرک سازی و طراحی
 • موسیقی
 • ورزش
 • آموزش و تدریس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA

ابزار و نرم افزار

 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • hyoer terminal
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk maya
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: autodesk 3ds max

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
https://.com