مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدارک امادگی ایلس
 • نرم افزار کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک و درجه دو icdl

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدارک امادگی ایلس
 • نرم افزار کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک و درجه دو icdl
https://.com