مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 17.96
 • 1375 تا 1379
  کارشناسی HSE
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  پیمانکاری سد و تایسات آبیاری (سابیر)
  مهندسی صنایع/ طراحی و توسعه سیستم- کنترل پروژه
 • خرداد ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۹
  توسعه و مهندسی پارس جنوبی( پیدکو)
  مهندسی صنایع/ طراحی و توسعه سیستم
 • اسفند ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۸۵
  پیمانکاری عمومی احداث صنایع(فالق صنعت)
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی و کنترل پروژه

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com