مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  گرایش شهرسازی /دانشگاه ازاد تبریز / معدل 17.17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com